1. Bu web sitesi, mesleki faaliyetleri internet üzerinden sürdürmek ve müvekkilleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde reklam, iş sağlama veya başka bir ticari amaç gütmemektedir. Bu web sitesinin içeriği Türkiye Barolar Birliği‘nin Meslek Kurallarına ve Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve ilgili yasal mevzuat uygun olarak tasarlanmıştır. 

2. Burada verilen bilgiler hiç bir şekilde hukuki tavsiye anlamına gelmemekte olup, Bu internet sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Kılıç Hukuk Bürosu tarafından bilgi verme amaçlı olarak, Türkiye Barolar Birliği'nin Meslek Kuralları ve ilgili mevzuatına bağlı kalınarak hazırlanmış olup sitedeki hiçbir bilgi yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. 

3. Bu web sitesinin ziyaret edilmesi, web sitesi veya e-posta yoluyla büro ile iletişim kurulması ziyaretçi ile büromuz arasında bir vekalet ilişkisi oluşturmayacaktır.

4. Gizlilik politikamız gereği iletişim kurmak amacıyla bizimle paylaşacağınız isim, telefon, e-posta ve adres bilgileri kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve başka amaçlarla kullanılmayacaktır.

5. Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği bizimle paylaşacağınız hukuki soru ve sorunlarla ilgili tüm özel bilgiler mesleki sır kapsamında korunacaktır.

6. Bu internet sitesinde yer alan tüm metin ve görsel malzemelerin fikir ve telif hakları münhasıran Kılıç Hukuk Bürosu'na aittir. İçeriğin kısmen dahi olsa kopyalanması, başka bir internet sitesinde veya herhangi bir mecrada değiştirilerek veya kaynak gösterilerek kullanılması fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin hukuki düzenlemelerin ihlali şeklindedir. İşbu halde eylemi gerçekleştiren kişi veya kurum hakkında herhangi bir uyarı veya ihtara gerek kalmaksızın hukuki işlem başlatılacaktır.

7. Kılıç Hukuk Bürosu'nun açık, yazılı izni olmadan bu siteye yeni linkler açılamaz ve/veya bu siteye link yaratılamaz.

8. Bu web sitesini ziyaret edenler, burada belirtilen gizlilik şartlarını kabul etmiş sayılacaklardır.